چشم انداز صنعت انیمیشن در سالهای آتی

چشم انداز صنعت انیمیشن در سالهای آتی

این فایل اطلاعاتی در مورد چشم انداز انیمشین در ایران ارائه می دهد.

صنعت انیمیشن بهعنوان یکی از شاخه های راهبردی صنایع خلاق شناخته شده، که در جهان به سرعت درحال رشد است این صنعت علاوه بر سودآوری و درآمدزایی بالا، تأثیرگذاری زیادی  نیز بر جنبهی فرهنگی دارد و از آنجا که کودکان و نوجوانان طیف وسیعی از مخاطبان محصولات  انیمیشنی را تشکیل میدهند، صنعت انیمیشن تأثیر قابل توجهی در فرهنگسازی و سبک زندگی  ایفا می کند به همین دلیل کشورهای پیشرو در تولید انیمیشن، دارای قدرت نرم در تغییرات هویت  فرهنگی کشورها بوده که با انیمیشن های محبوب، فرهنگ کشورها دستخوش تغییر قرار  داده می شود بر این اساس کشورهای پیشرو، سرمایه گذاری قابل توجهی در این حوزه انجام داده اند یطوری که کشورهاي آمریکاي شمالي و اروپایی، 09 درصد سرمایه گذاري در صنعت پویانمایي جهان   را به خود اختصاص داده اند.

نظرات
ارسال نظر