افسانه چیما از شبکه نهال پخش می شود.

افسانه چیما از شبکه نهال پخش می شود.

این مجموعه که تولید آن در سال ۲۰۱۳ آغاز شده است و روند تولید فصل های جدید آن ادامه دارد، تا کنون در بیش از ۴۰ کشور جهان دوبله و پخش شده است.

این مجموعه با کارگردانی پدر پدرسون در شرکت m۲film تولید شده است و فصل اول این مجموعه در ۲۰ قسمت ۲۰ دقیقه ای در ساعات ۱۴:۳۰ و ۱۸:۳۰ به صورت متناوب بدون تکرار از شبکه نهال پخش می شود.

هم اکنون فصل دوم مجموعه «افسانه چیما» نیز در حال آماده سازی برای پخش در شبکه نهال است.

نظرات
ارسال نظر