پخش مجموعه «تویرلیووها» در شبکه پویا از صبح امروز آغاز می شود.

 پخش مجموعه «تویرلیووها» در شبکه پویا از صبح امروز آغاز می شود.

radio button تویرلیووها میهمان خردسالان ایرانی می شوند.
پخش مجموعه «تویرلیووها» در شبکه پویا از صبح امروز آغاز می شود.

مجموعه "تویرلیووها" در سال2015 توسط شرکتBBC - DHX Media در کشور انگلیس و در 50 قسمت 12 دقیقه ای تولید شده است.

ماجرا مربوط به خانواده 4 نفره تویرلیووها می باشد و که یک حیوان خانگی دریایی به نام پیکابو نیز دارند.

این برنامه به صورت هنرمندانه و در قابل داستان درصدد آموزش مفاهیم بسیار ساده و ابتدایی به خردسالان 2 الی 5 سال می باشد.

در هر قسمت، این خانواده 4 نفره با خروج از دنیای کارتونی خود و سر زدن به دنیای واقعی انسانها با مفهومی جدید روبرو می شوند مانند مفهوم "پُر و خالی". در گام بعدی با آن مفهوم بیشتر آشنا می شوند و پس از بازگشت به قایق محل اقامت خود، به همراه پیکابو داستان هایی را رقم میزنند تا مفهوم مزبور بهتر برای مخاطب خردسال جابیفتد.

این اثر همه روزه راس ساعت ده و سی دقیقه در شبکه پویا مهمان خانه خردسالان ایرانی خواهد شد.

نظرات
ارسال نظر