کودکان علم و دانش را در جزیره دانش لمس خوهند کرد

کودکان علم و دانش را در جزیره دانش لمس خوهند کرد

سید محسن حسینی تهیه کننده جزیره دانش در مصاحبه 1401گفت تولید این برنامه از مهر ماه سال جاری در پارک علم و فن آوری پردیس آغاز شده است و در روند تولید از معلمان برتر مجموعه های استعداد درخشان استفاده شده است.
وی اضافه کرد با توجه به اهمیت پژوهش رسانه ای در تولید این مجموعه از اقای سید مجید حسینی برنده جایزه ترویج علم سال 93 استفاده شده است و با بازبینی برنامه های مشابه خارجی تشکیل جلسات متعدد مابه ازاء تصویری مناسب برای تولید این برنامه علمی استخراج شده است
حسینی که تولید برنامه های علمی چیستا وسرزمین دانایی را در کارنامه خود دارد گفت فصل اول این مجموعه به سفارش سازمان اوج کودک و نوجوان در 26 قسمت 22 دقیقه ای تولید شده است و در صورت استقبال مخاطبین فصل های بعدی این مجموعه تولید خواهد شد .
لازم به ذکر است این مجموعه در 26 قسمت 22 دقیقه ای در شرکت دانش بنیان فن آموز و با هدف ترویج و نهادینه کردن علم و دانش تولید شده است

نظرات
ارسال نظر