پوستر سومین همایش سواد رسانه‌ای رونمایی شد

پوستر سومین همایش سواد رسانه‌ای رونمایی شد

 پوستر سومین همایش سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی با رویکرد تمدنی که بناست با شعار «حکمرانی نوین و سواد رسانه‌ای اطلاعاتی» در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شود، رونمایی شد.

کمیته رسانه و تبلیغات همایش، «نسبت حکمرانی نوین و سواد رسانه‌ای (کلیات)»، «بومی‌سازی ادبیات نظری سواد رسانه‌ای»، «سواد رسانه‌ای و فعالیت رسانه‌ها»، «مردمی سازی سواد رسانه‌ای»، «کارگزاران و سواد رسانه‌ای» و «کاربرد سازی سواد رسانه‌ای» محورهای اصلی فراخوان سومین همایش سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی هستند.

محورهای همایش جهت ارسال مقالات، به شرح زیر هستند.

۱ - «نسبت حکمرانی نوین و سواد رسانه‌ای (کلیات)»

- سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی؛ افول و احیای تمدن‌های معاصر

- آینده پژوهی و آینده‌نگاری حکمرانی در حوزه سواد رسانه‌ای

- ابعاد و بایسته‌های نقش‌های حمایتی و نظارتی حاکمیت در حوزه سواد رسانه‌ای

- حکمرانی در ایران و کشورهای اسلامی، سواد رسانه‌ای و احیای تمدن نوین اسلامی

- اصول سیاست‌گذاری نظام جمهوری اسلامی ایران در موضوع سواد رسانه‌ای

- چهارچوب قانون‌گذاری در حوزه سواد رسانه‌ای

- نسبت مردم و دولت در حکمرانی سواد رسانه‌ای

- تأثیر متقابل سواد رسانه‌ای و حکمرانی کشور

- مداخلات بین‌المللی از مدخل ضعف سواد رسانه‌ای

- جنگ شناختی و پدافند از طریق ارتقا سواد رسانه‌ای

۲ - «مردمی‌سازی سواد رسانه‌ای»

- نقش خانواده در ترویج و نهادینه سازی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی

- نقد و نقش عملکرد نظام آموزشی رسمی کشور در زمینه ترویج و ارتقای سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی

- نقد و نقش عملکرد نهادهای سنتی و مذهبی تعلیم و تربیت در زمینه ترویج و ارتقای سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی: مساجد، هیئات، نماز جمعه و جماعات، حوزه‌های علمیه،...

- مرور تجارب جهانی در مردمی سازی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی

- "مردم نهادها" و مردمی سازی ترویج سواد رسانه‌ای

- نقش علوم شناختی در تبیین و ترویج سواد رسانه‌ای

- ضعف سواد رسانه‌ای، بستر رشد اخبار جعلی و شایعات

- سواد رسانه‌ای در کودکان و نوجوانان

۳- «کارگزاران و سواد رسانه‌ای»

- بایسته‌های حکمرانان و کارگزاران در حوزه سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی

- نقد و ارزیابی عملکرد رسانه‌ای مدیران دستگاه‌ها و نهادهای کشور از منظر سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی

- راهکارهای روزآمدی و ارتقای دانش رسانه‌ای کارگزاران و کارشناسان حاکمیتی

- بررسی و مطالعه تطبیقی رویکرد و عملکرد مدیران بخش‌های عمومی و دولتی و خصوصی در زمینه سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی

- نقش دانش و سواد رسانه‌ای کارگزاران و کارشناسان حاکمیتی بر بهینه سازی فرایندهای برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، اجرا و ارزیابی

- مرور تجارب جهانی در روزآمدی و ارتقای سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی مدیران

- معرفی و تحلیل الگوهای موفق عملکرد مدیریتی کشور در زمینه بهره‌مندی و کاربری سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی

- انتخابات و سواد رسانه‌ای

۴- «بومی‌سازی ادبیات نظری سواد رسانه‌ای»

مفهوم سازی و تبیین مبانی نظری سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی بومی

مطالعات تطبیقی فلسفه سواد رسانه‌ای

معرفی، نقد و تحلیل مبانی فکری و معرفتی مسلط جهانی در عرصه سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی

آموزه‌های اسلامی در حوزه تبیین و ترویج سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی

تبیین رابطه زیست و تربیت اخلاقی اسلامی با سواد رسانه‌ای

ارائه الگوهای بومی آموزش و ترویج سواد رسانه‌ای

۵ - «سواد رسانه‌ای و فعالیت رسانه‌ها»

- آسیب شناسی شیوه تنظیم‌گری (رگولاتوری) نظام رسانه‌ای کشور در نسبت با سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی

- نقد و تحلیل محصولات و فعالیت‌های رسانه‌ها از منظر سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی

- معرفی و تحلیل الگوهای موفق محصولات و فعالیت‌های رسانه‌ها در حوزه سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی

- سیاستگذاری و مقررات گذاری رسانه‌ای در نسبت با سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی

- تحلیل سیاست‌ها و عملکردهای تقنینی و اجرایی و قضائی کشور در مواجهه با رسانه‌های مهاجم از منظر سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی

- تحلیل و بررسی کارکردها و کاربردهای رسانه‌های نوین در ترویج سواد رسانه‌ای

- تأثیرات متقابل تحولات همگرای فناوری‌های رسانه‌ای و سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان

- ضعف سواد رسانه‌ای، عامل گسترش محتوای آسیب رسان

- اطلاعات، رسانه‌ها و نقش درمانی آنها (اطلاع درمانی و رسانه درمانی)

- کارکرد سلبریتی‌ها در امر سواد رسانه‌ای

۶- «کاربردسازی سواد اطلاعاتی»

- سواد اطلاعاتی و جریان آزاد داده و اطلاعات در جامعه دانش محور

- سواد اطلاعاتی و حکمرانی داده و اطلاعات

- سواد اطلاعاتی و خود توانمند سازی مردم در درک، تفسیر و کاربرد اطلاعات

- سواد اطلاعاتی در زندگی روزمره مردم (بهداشت و سلامت، یادگیری، تجارت، …)

- موانع توسعه سواد اطلاعاتی

- چالش‌های آموزش سواد اطلاعاتی در نظام آموزشی کشور

- بومی‌سازی استانداردها، رویکردها، تجربه‌ها و نرم افزارهای سواد اطلاعاتی

- نقش نهادهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و شهری در توسعه کاربردهای سواد اطلاعاتی

این‌همایش با مشارکت مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و توسط دانشگاه امام صادق (ع) آبان ۱۳۹۹ برگزار می‌شود.

آخرین مهلت ارسال چکیده ۲۹ اسفند ۹۸ و آخرین مهلت ارسال مقاله ۲۰ تیر ۱۳۹۹ تعیین شده و اطلاعات بیشتر هم درباره این‌رویداد، در پایگاه اینترنتی همایش به‌نشانی Milconf.ir آمده است.

کلمات کلیدی : سواد رسانه همایش
نظرات
ارسال نظر