تمدید مهلت ارسال مقالات/ایجاد بخش «کرونا و سواد رسانه‌ای»

تمدید مهلت ارسال مقالات/ایجاد بخش «کرونا و سواد رسانه‌ای»

 

دبیر شورای علمی همایش سواد رسانه ای و اطلاعاتی ضمن اشاره به شرایط ویژه ای که به دلیل برنامه‌های کنترل ویروس کوید ۱۹ بر کشور حاکم شده است، گفت: در کنار توصیه‌ها و راهنمایی‌های پزشکی و بهداشتی که منابع رسمی با محوریت وزارت بهداشت و درمان اعلام کرده‌اند، در شرایط کنونی نوع مواجهه عموم مردم با محتواها و اخباررسانه‌ای مختلف که از منابع بسیار گوناگونی به دست آنها می‌رسد نیز از اهمیت خاصی برخوردار است، به ویژه که تعطیلات و خانه‌نشینی‌های مردم و کنجکاوی برای پیگیری اخبار، مصرف رسانه‌ای مردم را افزایش داده است.

خیامی با اشاره به اهمیت میزان امنیت روانی مردم در کنار ایمنی جسم آنها، یکی از مهمترین راهکارهای حفظ آرامش جمعی و پیشگیری از اضطراب های نامطلوب و ساختگی و افراطی در این زمینه را ارتقای سواد رسانه‌ای، رعایت رژیم مصرف رسانه‌ای و توجه به توصیه‌های متخصصان این حوزه دانست و گفت: بی‌توجهی به توصیه های بهداشت فردی و خانوادگی و بی‌مبالاتی در این زمینه از یک سو؛ و اضطراب‌ها و نگرانی‌های افراطی از سوی دیگر؛ هر دو می‌تواند از تبعات مواجهه نادرست با منابع حاصل از ارتباطات بین فردی و یا فضای مجازی یا وسایل ارتباط جمعی و اخبار و محتواهای مربوط به کرونا باشد. به خصوص که دشمنان این مرز و بوم همچون وقایع مشابه گذشته، سازمان‌های بزرگ و حرفه‌ای رسانه‌ای خود را برای دامن زدن به این کژتابی‌ها به کار گرفته‌اند.

این پژوهشگرو عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: در همین زمینه وبگاه (سایت) همایش ملی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی به آدرس milconf.ir با استفاده از ظرفیت اعضای شورای علمی همایش و دیگر اساتید کشور، بخش ویژه‌ای برای پرداختن به مباحث مرتبط با «کرونا و سواد رسانه ای» اختصاص داده است تا از این طریق توصیه‌ها و چشم اندازها سودمندی را به عموم مردم و فعالان و صاحبان تریبون‌ها و گروه‌های مرجع جامعه ارائه کند

نظرات
ارسال نظر